Προγνωστική σημασία της θέσης της πρωτοπαθούς εστίας στον μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

(δεξιό – αριστερό κόλον)

● Το δεξιό κόλον αποτελείται από το τυφλό και το ανιόν, ενώ το αριστερό κόλον από 
το κατιόν, το σιγμοειδές και το ορθό. 
 
● Το δεξιό κόλον, εμβρυολογικά  προέρχεται από το εμβρυικό μέσο έντερο, ενώ το 
αριστερό από το οπίσθιο έντερο. 
 
● Φαίνεται ότι υπάρχει βιολογική διαφορά μεταξύ των δύο τμημάτων σε προχωρημένη 
ή μεταστατική νόσο. 
 
● Η επιβίωση των ασθενών είναι καλύτερη σε καρκίνο του αριστερού τμήματος. Η 
διαφορά είναι ανεξάρτητη από μεταλλάξεις K–ras, N–ras, BRAF, από τη 
χημειοθεραπεία που χορηγήθηκε, και είναι καθαρά θέμα ανατομικής θέσης. 
 
● Οι κλινικές μελέτες εις το εξής θα πρέπει να ταξινομούν τους ασθενείς ανάλογα με 
την αρχική θέση του όγκου. 
 
Η αποτελεσματικότητα των μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του EGFR (σε 
ασθενείς χωρίς μετάλλαξη K-ras, N-ras) είναι πολύ μικρή σε νόσο του δεξιού 
τμήματος του παχέος εντέρου, σε σύγκριση με το μεγάλο όφελος σε νόσο του 
αριστερού. 
 
Έτσι κατά τη γνώμη μου σε μεταστατική νόσο δεξιού τμήματος του παχέος εντέρου 
θα πρέπει να χορηγείται Avastin μαζί με χημειοθεραπεία (FOLFOX ή FOLFIRI), ως 
θεραπεία πρώτης γραμμής. 
  
Βάσει των ανωτέρω, η σιγμοειδοσκόπηση η οποία συνιστάται ως εξέταση ελέγχου 
σε ασθενείς ηλικίας άνω των 50 ετών, πρέπει κατά τη γνώμη μου να αντικατασταθεί 
από την κολονοσκόπηση, για έλεγχο και του δεξιού τμήματος του παχέος εντέρου. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.