Διεύθυνση
Αλκαμένους 19 – Πάτημα Χαλανδρίου

Τηλέφωνο & Fax 210-6801460
Κινητό 6974881777

Email
gpavlakis56@hotmail.com